DAF Zuid-Amerika


pijltje De Nederlandse vertaling

Geachte Minister of Geachte heer procureur-generaal,

Ik schrijf u met grote bezorgdheid over de zaak van Ingrid Vergara, woordvoerder van MOVICE, in het departement Sucre. MOVICE is een coalitie van meer dan 200 niet-gouvernementele  mensenrechten-, sociale en politieke organisaties in Colombia. MOVICE strijdt voor waarheid, gerechtigheid en herstelbetalingen voor de duizenden slachtoffers van de schending van de mensenrechten begaan door de veiligheidsdiensten en hun paramilitaire bondgenoten tijdens het lange gewapende conflict in Colombia.

Ingrid Vergara en haar 14 jaar oude dochter hebben doodsbedreigingen ontvangen bij vele gelegenheden. Nadat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten de Colombiaanse regering verzocht had om de veiligheid van Ingrid Vergara en andere leden van MOVICE in 2006 te garanderen, heeft de regering maatregelen genomen om hen te beschermen; Vergara heeft aangevoerd dat de maatregelen onvoldoende en ontoereikend zijn.

In het licht van het bovenstaande vraag ik dringend dat een doeltreffende bescherming van Ingrid Vergara zal voorzien in strikte overeenstemming met hun wensen.

Ik verzoek ook dat er een volledig, snel en onpartijdig onderzoek naar de doodsbedreigingen en intimidatie Ingrid Vergara komt.

Ik vraag ook dat de aanvallen tegen leden van MOVICE, in andere delen van het land, zoals in het geval van Adriana Gonzalez en Ivan Cepeda, worden onderzocht.

Met name MOVICE leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd tegen de straffeloosheid gemaakt en handhaving van het recht op waarheid, gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers van grove schendingen van de mensenrechten.

Tot slot wil ik u herinneren dat de Colombiaanse regering de VN-Verklaring over mensenrechtenverdedigers van 1998, die bij consensus is aangenomen in acht moeten worden genomen. De verklaring benadrukt de plicht van de staat om verdedigers van de mensenrechten te beschermen, de legitimiteit van hun werk, en het recht om hun activiteiten uit te voeren, zonder obstakels of angst voor represailles.

Ik dank u voor uw aandacht voor deze gelegenheid.

Met vriendelijke groet,