pijltje Bijeenkomst 10 december 2008 – 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Handwegkerk is al aardig vol met pratende en drinkende bezoekers als tegen 5 uur  burgemeester Jan van Zanen binnen komt.
Met zijn komst start het officiële gedeelte van deze bijeenkomst, die door de Amnestygroep Amstelveen georganiseerd is om feestelijk te gedenken dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 2008 60 jaar bestaat.
Als eerste neemt Loes Suèr namens de Amnestygroep Amstelveen het woord. Zij heet alle aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom gaat uit naar speciale genodigden, zoals de burgemeester,  de inwoners van Amstelveen, die het afgelopen jaar 60 zijn geworden en die een speciale uitnodiging voor deze bijeenkomst hebben gehad, Ellen Kooiman en haar leerlingen van de Amstelveense Muziekschool, de uit Iran gevluchte Banoo Haftlang en Renate Behrendt de echtgenote van de tekenaar Fritz Behrendt, die geheel onverwacht op 4 december is overleden.
Op de muren van de Handwegkerk hangt een aantal tekeningen, die Fritz Behrendt beschikbaar had gesteld. Zijn overlijden vormt geen belemmering voor de expositie. Mw Behrendt is het daar volledig mee eens: “Mijn man zou het zó gewild hebben.”
Behalve de expositie van de tekeningen van Fritz Behrendt is er ook een door Amnesty International verzorgde foto-tentoonstelling over de 30 rechten uit de Universele Verklaring, terwijl er vóór en na het officiële gedeelte een DVD wordt gedraaid over het jaar 1948.

Na Loes Suèr neemt burgemeester van Zanen het woord. Hij memoreert dat ondanks het 60-jarig bestaan de mensenrechten voor grote groepen mensen nog steeds geen vanzelfsprekende zaak zijn. Voor hem staat de viering van 60 jaar Universele verklaring dan ook in het teken van de bezinning. Hij geeft hier uitdrukking aan door een aantal artikelen uit de Universele verklaring te citeren. Op zijn verzoek leest een aantal 60-jarigen ook enige artikelen voor.
Één van de vele activiteiten, die momenteel plaats vindt in het kader van de viering van 60 jaar Universele verklaring is het Right Now Festival, dat zich richt op jongeren. Op de website van het festival worden jongeren uitgenodigd om zelf nieuwe rechten te formuleren in aanvulling op de rechten in de Universele verklaring. De opsomming laat zien dat jongeren minstens even sterk bij het onderwerp mensenrechten betrokken zijn als hun ouders en grootouders. Samen met enkele blokfluitspelers leest de burgemeester een aantal van deze “nieuwe” rechten voor, zoals het recht om te spelen, het recht op een veilig en schoon milieu, het recht op mensen die van je houden, het recht om op te groeien bij je ouders. En dan tot slot de vrolijke noot: het recht op boterhammen met hagelslag.
De burgemeester besluit met de suggestie om de Universele verklaring standaard te publiceren op de gemeente-site als een permanente bron van inspiratie. Voor de integrale tekst van de speech klik hier.

Samen met Loes Suèr steekt hij tot slot een grote Amnesty-kaars aan.

Vervolgens is het de beurt aan de leerlingen van de Muziekschool. Zij zijn opgedeeld in diverse ensembles met aansprekende fantasienamen, zoals het Trio Carpe Diem en het kwartet De fruitige fluitflamingo’s. Zij brengen verschillende composities ten gehore, zoals een Christmas carol, een Fuga van Händel en een sonate van Mancini. De uitvoering van deze muziekstukken is prima.

Tot slot vertelt Banoo Haftlang – een vluchtelinge uit Iran – op indrukwekkende wijze over haar leven in Iran, de ervaringen van haarzelf en haar familie en wat zij te verduren kregen toen zij zich niet meer wilden schikken naar de regels van het regime. Banoo is sociaal cultureel medewerkster bij Cardanus en richt zich in haar werk speciaal op de integratie van allochtone vrouwen.
Het aangrijpende verhaal van Banoo Haftlang markeert tevens het einde van het officiële gedeelte van de bijeenkomst.

Daarna is er ruim gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar van gedachten te wisselen en de tentoonstellingen te bekijken.
In de kerk is tevens een tafel ingericht voor de verkoop van Amnesty-artikelen en een tafel met folders over de vlammetjes-actie en groetenkaarten voor gevangenen. Na afloop van het officiële gedeelte worden die tafels druk bezocht.
Bij binnenkomst heeft iedere gast een speldje met vlammetje en een lot ontvangen. Aan het eind van de bijeenkomst worden de prijzen van de loterij uitgereikt. Tevens ontvangen alle genodigde 60-jarigen bij vertrek een “verjaardagscadeautje” in de vorm van een kerstroos met kaars.

De sfeer is prima en ontspannen. De bijeenkomst is zeer goed bezocht. De Amnestygroep Amstelveen kijkt dan ook met een tevreden gevoel terug op een geslaagde activiteit.

,
 
.
.
 
 
 
 

terug