puntje  Kaars met prikkeldraad brandt al 30 jaar in Amstelveen (Amstelveens Nieuwsblad, 7 december 2005)

,,Met zes actieve vrouwelijke leden houden we hier de boel draaiende”

Victor van Honk

AMSTELVEEN – De plaatselijke afdeling van Amnesty International besteedt in december extra aandacht aan haar 30-jarige bestaan. Bewust wordt het woord ‘vieren’ in dit geval omzeild. Het bestaansrecht van Amnesty wordt namelijk ontleend aan het feit dat in menig land de rechten van de mens nog steeds worden geschonden. Bij zaken waar Amnesty zich voor inzet valt dus eerder iets te betreuren. Neemt niet weg dat er een wereldwijde waardering bestaat voor het werk van Amnesty, ook op lokaal niveau. ,,Veel van onze acties zijn gelukkig succesvol. Bij eenderde van alle acties is dat direct te zien. Bijvoorbeeld als een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een zieke gevangene wel zijn medische verzorging krijgt of een geïsoleerde gevangene bezoek van familie of advocaat mag ontvangen. Denk ook aan een doodvonnis dat wordt omgezet of uitgesteld”, aldus Loes Suèr, een van de zes actieve leden van Amnesty Amstelveen. Bij veel andere acties is het succes niet direct te herleiden, of het resultaat te meten. Zo zullen autoriteiten zelden melden dat een gevangene is vrijgelaten dankzij de inzet van Amnesty. ,,Wel hebben veel (ex)gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan onze acties te danken hebben en dat ze grote morele steun putten uit de wetenschap dat mensen over de hele wereld van hun lot op de hoogte zijn en daar verbetering in proberen aan te brengen.” stelt Mea van Tilburg, collega-lid van Loes.

SMS en e-mail
Over hoe Amnesty te werk gaat en op welke manier mensen worden gemobiliseerd vertelt Mea het volgende: ,,Ooit zijn we begonnen met schrijfacties en eigenlijk is dat nog steeds waar het om draait: schrijven, schrijven en nog eens schrijven. Hoewel we tegenwoordig een grote variëteit aan acties kennen blijkt dit toch het best te werken. Sommige acties worden uitgevoerd door individuele leden, andere door groepen, en weer andere door de landelijke en internationale vestigingen. Om ook de jeugd aan te spreken is gekozen voor sms acties. Hierbij ontvang je eens in de veertien dagen een bericht met de gegevens van de actie en door dit bericht te beantwoorden steun je die actie en krijg je direct een sms-je terug met de mededeling dat je nummer zoveel bent die de actie steunt. Leuk om te zien dat je één van de honderden, zoniet duizenden, bent!” , concludeert Mea. ,,Ook acties via e-mail komen steeds vaker voor. Als deelnemer van het supersnelle e-mail netwerk ontvang je eens in de twee weken een e-mail bericht. Daarin wordt kort uitgelegd voor wie in welk land actie gevoerd moet worden. Met één druk op de reply-knop verstuur je jouw protest. Eenvoudig, snel, direct en doeltreffend. Met deze zogenaamde ‘bliksemacties’ van Amnesty kan je een vuist maken die krachtiger is dan je denkt.”, verzekeren beide dames.

Wereldwijd zijn er bijna twee miljoen leden, Amstelveen telt 1300 leden. ,,Toen wij begonnen in 1985 lag het ledental op 800. Met zes actieve vrouwelijke leden houden we hier de boel draaiende.”, vertelt Loes. Amnesty draait op vrijwilligers, behoudens enige functies op het secretariaat. Het hoofdkantoor in Londen zorgt voor de nieuwsgaring en geeft de grote lijnen aan. Nadat alles geverifieerd is gaat de informatie naar het kantoor in Amsterdam, waar onlangs Eduard Nazarski (52) benoemd is tot directeur. Hij komt van Vluchtelingenwerk Nederland, en zal per 15 maart 2006 in dienst treden. Na Amsterdam krijgen de lokale afdelingen de acties door, waarbij in elke gemeente wel een plaatselijke afdeling actief is.
Amnesty is onafhankelijk, niet aan enige regering, ideologie of godsdienst gebonden. Zij ontvangen geen subsidie en moeten zich bedruipen met de opbrengsten uit acties, donaties, lidmaatschap en merchandising. Een onpartijdige organisatie die geen actie voert voor of tegen regeringen of politieke systemen. Zij vinden dat onder ieder systeem de rechten van de mens dienen te worden nageleefd en helpt slachtoffers van schendingen van die rechten, in welk land dan ook. Er zijn speciale actienetwerken voor vrouwen, studenten, homoseksuelen, medici, politie en juristen.

,,In Amstelveen zijn we vrij actief. Behalve dat we meedoen met de jaarlijkse acties van Amnesty International kennen we subgroepen die zich bezighouden met bijvoorbeeld Japan, China en Equatoriaal Guinee. Ook benaderen we de jongeren in Amstelveen op scholen. Zowel de groepen 8 van de basisscholen als de hogere havo en vwo klassen. Bij die laatste groepen bespreken we bijvoorbeeld de ideeën die er leven over de doodstraf. Nadat we daar uitgebreid over gesproken hebben zie je een duidelijke verschuiving ontstaan van voorstanders naar tegenstanders. Dat zijn altijd interessante gesprekken. Inmiddels hebben we ook kennis mogen maken met onze nieuwe burgermeester. Hij is gecharmeerd van Amnesty en heeft ook zijn medewerking toegezegd voor 10 december.”, zegt Mea met gepaste trots.
Die dag wordt er stilgestaan bij het 30-jarige bestaan in Amstelveen. Wereldwijd is het die dag ook de ‘Dag van de mensenrechten’. Er is volop medewerking toegezegd van het Cobra, waar tussen 14.00 en 17.00 uur een openhuis middag zal worden gehouden, de bibliotheek waar van 11.00 tot 17.00 uur video’s gedraaid zullen worden en P60, waar tijdens een Techno-avond speciaal aandacht aan de actie van Amnesty wordt gegeven en jongeren opgeroepen worden om mee te doen via sms en e-mail. Verder zullen in het Stadshart handtekeningen worden verzameld en staat de maand december weer in het teken van de ‘Groeten-actie.’ Iedereen kan hierbij een persoonlijke groet uitbrengen aan een van de gevangenen.


terug