Archief

 

pijltje Op 8 maart was het internationale Vrouwendag. Amnesty heeft als actie voor deze dag gekozen voor een petitie over de zeer slechte arbeidsomstandigheden bij de palmoliewinning in Indonesië. In de palmoliewinning werken ook veel vrouwen. Voor het ondertekenen van de petitie klik hier https://secure.amnesty.nl/petitie_palmolie


pijltje Van 5 t/m 11 maart was de jaarlijkse Amnesty-collecte. Wil je de volgende keer meehelpen bij de collecte klik dan hier voor meer informatie. https://www.amnesty.nl/steun-ons/collecte

pijltje Schrijfmarathon 2015 Groot succes / resultaat 10 december actie

In Nederland werden tijdens de Schrijfmarathon 101.892 brieven geschreven. Over de hele wereld werden meer dan 2,5 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd.

.Als resultaat van al deze acties is Albert Woodfox uit de VS eindelijk vrij gelaten. Op 19 februari 2016 mocht hij de gevangenis verlaten. Hij had daar 43 jaar en 10 maanden gezeten. Alleen, in een cel ter grootte van een parkeerplaats, 23 uur per dag. We zijn enorm blij dat dit voor Albert eindelijk voorbij is. Voor reacties van andere gevangenen waarvoor we geschreven hebben klik hierOp 10 december 2015 schreven we massaal voor Albert Woodfox, Leyla en Arif Yunus, Waleed Abu Al-Khair, Zunar, Phyoe Phyoe Aung en Yecenia Armenta.

Van deze 6 gevangenen, zijn er inmiddels 4 vrijgelaten!

.

 

.

 

Albert Woodfox: 19 februari 2016 vrij na 43 jaar en 10 maanden opsluiting in een cel ter grootte van een parkeerplaats.

Voor meer info: https://www.amnesty.nl/over-amnesty/resultaten/albert-woodfox-vrij

 

Leyla en Arif Yunus: Eind 2015 voorwaardelijk vrij. In april 2016 toestemming om naar hun dochter in Nederland te gaan.

Voor meer info: https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/leyla-en-arif-yunus-in-nederland-aangekomen


 
.

 

.

 

Phyoe Phyoe Aung: 9 april 2016 vrij gekomen, net als haar echtgenoot en de andere demonstranten.

Voor meer info: https://www.amnesty.nl/over-amnesty/resultaten/myanmar-phyoe-phyoe-aung-en-nog-tientallen-activisten-vrijgelaten

 

Yecenia Armenta: Op 7 juni 2016 vrijgesproken na 4 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten.

Voor meer info: https://www.amnesty.nl/over-amnesty/resultaten/goed-nieuws-mexicaanse-yecenia-armenta-vrij

 


pijltje Schrijfmarathon 2015

In Nederland werden tijdens de Schrijfmarathon 101.892 brieven geschreven. Over de hele wereld werden meer dan 2,5 miljoen brieven, kaarten, handtekeningen, sms’jes en WhatsApp’jes verstuurd.


pijltje Persbericht Amnesty – Amstelveen

Op 10 december 2013, de Dag van de Mensenrechten, was Amnesty- Amstelveen ook weer actief om mensen bewust te maken van de mensenrechtenschendingen in de wereld.

Onze aandacht ging dit jaar uit naar Rusland. We hadden een petitielijst gericht aan President Poetin.
Het afgelopen jaar is in Rusland met nieuwe wetten het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering, en vereniging ingeperkt.
Amnesty is van mening dat deze wetten in strijd zijn met de internationale verplichtingen die Rusland heeft, en met haar eigen Grondwet.
Wij vragen hem om deze wetten in te trekken.


Mea van Tilburg  ( contactpersoon Amstelveen )


pijltje Collecte 2013

De collecte van Amnesty International, die in de week van 10 – 16 februari werd gehouden heeft in Amstelveen,  euro 11.427 opgebracht. 99 vrijwilligers hebben gecollecteerd. Amnesty dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Het was de elfde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen.  Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.


pijltje Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.

Amnesty’s acties blijven helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds passen 58 landen ter wereld de doodstraf toe: in 2008 werden ten minste 2.390 mensen geëxecuteerd en kregen 8.864 mensen een doodvonnis opgelegd.
In vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Amnesty – Amstelveen
M.van Tilburg  tel 020-6458867

Ook kunt u kijken op internet: www.amnestyamstelveen.nlpijltje
Bijeenkomst Amnesty International en Cardanus, 10 december 2012

Buurtkamer, van der Hooplaan 180, Amstelveen. 9.30 – 13.00 uur
Organisatie : Banoo Kiani Haftlang ( Cardanus), Loes Suer en Mea van Tilburg, (Amnesty Amstelveen)

Op de Dag van de Rechten van de Mens kwam een groep  van 20 allochtone dames bij elkaar om te praten over Mensenrechten en Vrouwenrechten.
Loes Suer, van Amnesty Amstelveen,hield een korte en  bondige inleiding over het ontstaan van Amnesty, en de diverse Mensenrechten; sociale, economische en culturele rechten, vVerdragen en specifieke Vrouwenrechten. Vervolgens bekeken we een film van  youtube : “Elk leven telt”, waarbij diverse mensen werden ondervraagd over Mensenrechten. Jong en oud, blank en gekleurd konden hun mening geven.
Daarna kwam de film: “En op een goede dag”, waarin het hoofddoekje op de werkvloer een grote rol speelde.
We genoten van veel vrolijkheid in de film.

Daarna gingen we in 3 groepjes uiteen om te praten over de films. Iedereen had een goede inbreng en er ontstonden levendige gesprekken.

Een half uur later bespraken we gezamenlijk de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.:
Werkwijze   van Amnesty International
Mensenrechten en de verantwoordelijkheid van ieder voor het leven in Nederland.
Respect voor elkaar werd heel belangrijk gevonden, want dat komt niet altijd positief over.
Velen hebben last van discriminatie, kinderen worden gepest.
Op scholen is het contact met de leiding vaak moeilijk om dingen bespreekbaar te maken.
Met of zonder hoofddoek moet je gewoon over straat kunnen lopen.

Het probleem met de scholen zal aandacht krijgen vanuit de Buurtkamer, en er komt overleg met de Gemeente Amstelveen. Rond 12 uur was er een lunch in de Buurtkamer, waarbij er nagepraat kon worden. Het was een zinvolle ochtend om met elkaar onderwerpen aan de orde te stellen. Bovendien gaven 5 personen zich op om te gaan collecteren in februari en we kregen een nieuw lid voor onze Amnesty- groep erbij.

Bijna iedereen heeft de petitielijsten getekend voor de cases van 10 december:
Nasrin Sotoudeh, Iraanse advocate  en Ales Bialiatski  mensenrechtenactivist uit Wit- Rusland..

Mea van Tilburg.

 


puntje Verslag Internationale Vrouwendag Amstelveen 8 maart 2012

Op donderdag 8 maart was in Amstelveen de viering van Internationale Vrouwendag.Het Intercultureel Platform organiseerde een bijeenkomst in wijkcentrum de Meent. Er waren ruim 100 personen aanwezig. Mevrouw van Zanen opende de dag.

. Er was een kunstproject , waarbij er op een doek getekend kon worden.
Ook gingen de dames verspreid over het gebouw in dialoog met elkaar in groepjes van 5 om te praten over je talenten en je krachten.
Ineke en Mea waren van de Amnesty-groep aanwezig.
Mea vertelde over de actie van Amnesty International: Dit jaar stonden de Vrouwenrechten in Saudi-Arabië centraal. De vrouwen richten zich op opheffing van het verbod op autorijden, wat hen fors belemmert in hun bewegingsvrijheid.Hun dagelijkse aktiviteiten kunnen ze niet of nauwelijks verrichten.

Amnesty sloot hierbij aan met voorbedrukte kaarten met een foto van een Saudische vrouw in een auto.Wij haalden 55 handtekeningen op .
Hiervan wordt een collage gemaakt die als steunbetoon naar Saudische vrouwenorganisaties zal worden gestuurd en naar de Saudische koning, met de oproep het rijverbod voor vrouwen op te heffen.

Maart 2012, Mea van Tilburg


Verslag van 10 december-actie in Amstelveen

. 
..

We stonden tussen 11.00 en 16.00 uur in de kou op de Amstelveense markt. We hebben 100 handtekeningen voor de petitielijst voor Su Su Nway uit Birma verzameld. Iedere ondertekenaar kreeg een  kaarsje met glaasje, waarvoor de mensen heel dankbaar waren.
Ook hebben we veel kaarten en kaarsen kunnen verkopen. Verder hebben we in 12 restaurants totaal 200 kaarsjes rondgedeeld die 's avonds gebrand hebben. De mensen konden  een kaartje meenemen met informatie over Su SU Nway, gevangene in Birma( Myanmar).

Met de groep zijn we gaan eten in restaurant Silversant te Amstelveen. Ons persbericht was geplaatst in beide regionale kranten. ook stond info op onze website. De regionale TV zender heeft ook een opname gemaakt.
We zijn zeer tevreden over het verloop van de dag.


Mea van Tilburg

12 december 2010

 

puntje Onze groep

.

augustus 2009
van links naar rechts: 1e rij: Ana Wiersma, Anneke Thijsse, Mea van Tilburg
 
achterrij: Annemie van Hamel, Loes Suer, Frances Baaij, Mariette Bosse, Ineke van Gelderen.


.

Amnesty- vergadering in de tuin aan de Kostverlorenweg te Amstelveen, augustus 2008

van links naar rechts: Mariette Bosse, Mea van Tilburg, Anneke Thijsse, Annemie van Hamel, Loes Suer, Frances Baaij.
afwezig: Ineke van Gelderen, Majorie Leurdijk.


pijltje Viering 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

.

Op 10 december 2008 was het 60 jaar geleden dat er in de vergadering van de Verenigde Naties een officiële verklaring werd opgesteld waarin dertig belangrijke rechten waren opgenomen die voor ieder mens zouden gelden. Voor iedereen, zonder te letten op ras, huidskleur of geloofsovertuiging.
Men noemde deze verklaring: ”De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”
Ieder land dat deze verklaring had ondertekend zou er naar streven deze rechten te beschermen; het was een ideaal om naar te streven.
 In 1961 werd  Amnesty International in Engeland  opgericht (gevolgd door de Nederlandse afdeling in 1968) met als doel eraan bij te dragen dat op de hele wereld de rechten van de mens worden nageleefd.
De actieve leden van Amnesty International zetten zich in om voorlichting te geven en te werken aan bewustwording op het gebied van mensenrechten.


Hier kunt u foto's en een impressie van de bijeenkomst in de Handwegkerk vinden van 10 december in de Handwegkerk.

Namens de Amstelveense  Amnesty-groep: L.M.Suèr-ten Kortenaar (tel.:6430561 of suer@xs4all.nl )pijltje Fototentoonstelling: 60 jaar Universele Rechten voor de Mens

.Wat betekent de Universele Verklaring in de huidige praktijk? De fototentoonstellng - dertig beelden bij dertig artikelen over de rechten van de mens - lieten zien waar de Universele Verklaring onze huidige wereld raakt.

Deze fototentoonstelling kwam mede tot stand met de belangeloze medewerking van Hollandse Hoogte.

U vindt hier de link naar de Lezing 60 jaar Universele Rechten van de Mens   

Eleanor Roosevelt


puntje Het HWC heeft onder leiding van docent Kees Zwart banieren versierd met teksten over Mensenrechten. Deze werden in juni gebruikt bij manifestaties ter herdenking van de gebeurtenis op het Plein van de Hemelse Vrede.

Ook andere scholen kunnen nog meedoen.
Neem contact op met Mea van Tilburg

.


Enkele leden van onze groep onderhouden contacten met de Amstelveense scholen. Zij geven
, ondersteund door Amnesty Nederland, informatieve lessen over bijvoorbeeld mensenrechten. Zij doen dit in samenwerking met leraren maatschappijleer of geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Af en toe heeft Amnesty een buitenlandse gast (een vrijgekomen gewetensgevangene of een Rights Supporter), die op school zijn of haar persoonlijke ervaring komt vertellen. Dit leidt vaak tot een levendige discussie die de bewustwording van de leerlingen kan bevorderen. Wij bezochten het Amstelveen College, het HWC, het KKC en de scholengemeenschap Panta Rhei.

  
 Basisschool de Triangel 


In de hoogste groepen van het basisonderwijs worden wij wel eens uitgenodigd  om speciaal over de Rechten van het Kind  te vertellen ( aan de hand van door Amnesty uitgegeven lesmateriaal).We waren welkom op een aantal  basisscholen: Michiel de Ruyter, het Palet en de Triangel.

Ook heeft Amnesty een eigen jongeren-website. Wilt u meer weten, klikt u dan op: www.youngamnesty.nl

Contactadres Ineke van Gelderen-Roos: 020 - 645 19 03


puntje Beursvloer aan de Amstel, 7 februari 2008

Amstelveen College, Startbaan 12, Amstelveen

Deelname Amnesty International groep 347 Amstelveen.

De voorbereiding:
In het najaar van 2007 begon de voorbereiding met een informatie avond voor organisaties, waar Loes en Annemie heen gingen.
Het was de bedoeling dat we als organisatie medewerking kunnen vragen van bedrijven bij onze activiteiten.
Vervolgens gingen we  nadenken op welke manier we ons zouden gaan presenteren. . .
Het doel was om aandacht voor Amnesty te krijgen van de aanwezige bedrijven.
Hiervoor bedachten we “Adoptie van een Mensenrecht”. Dit kan betekenen dat een bedrijf zich een jaar lang bezig houdt met een mensenrecht naar keuze. Via bliksem- actie, e-mail, of sms kunnen de werknemers actief zijn voor Amnesty.

Verder hadden we diverse vragen voor 10 december aanstaande, de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Die dag willen we in Amstelveen speciaal aandacht  vragen voor Amnesty met diverse activiteiten.
Onze vragen waren : een locatie, hapjes en drankjes, cadeautjes voor 60-jarigen in de Gemeente Amstelveen, publiciteit en posters , sturen van uitnodigingen.

Anneke ontwierp mooie posters en flyers, waarop onze wensen duidelijk te zien zijn.
We versierden ons met een boa  en hoed om het feestelijke karakter van 10 december aan te geven.

We maakten tasjes met informatie voor de bedrijven, die zich aanboden:

  1. boekje over mensenrechten in China
  2. folder met schrijfacties van Amnesty
  3. mogelijke training voor bedrijven door Amnesty
  4. boekenlegger als visitekaartjes met artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

. .


1e rij: Mea van Tilburg, Loes Suer, Anneke Thijsse
2e rij; Ineke van Gelderen, Annemie van Hamel


Donderdag 7 februari, Amstelveen College , Startbaan 12

Om 4 uur verzamelden we in de hal van de school. Er waren 20 organisaties aanwezig met vele vragen en diverse bedrijven en leden van de Rotary om diensten aan te bieden. Het was een vrolijke bedrijvigheid  tussen half 5 en 6 uur. In totaal waren er 60 matches, welke bevestigd werden met een slag op een grote gong.  Hiervan hadden wij er 3 tot stand gebracht en met 2 bedrijven komen er nog nadere gesprekken.

  1. We hadden locatie en hapjes via Cardanus voor 10 december.(Annemie)
  2. Muzikale omlijsting via de Muziek- en Dansschool. (Mea)
  3. Informatie avond over Amnesty bij Rotary.  ( Loes)
  4. Fortis en Rabo in Amstelveen wilden nader overleg betreffende adoptie van een mensenrecht .( Anneke en Loes)


    . .

Verder hadden we veel mensen gesproken en visitekaartjes uitgewisseld met:
De directeur van het Amstelveen College over lessen op de school ( Ineke),  Rotary Nieuwer- Amstel Lions Ming Club, Stichting Roads (catering), Ondernemers Vereniging van Amstelveen en de afdeling communicatie van de Gemeente ( Mea)

We vonden het een leuke ervaring om deel te nemen aan de beursvloer. We hebben veel contact kunnen maken met bedrijven die op de een of andere manier Amnesty onder de aandacht willen brengen bij hun werknemers. De komende tijd zullen we proberen tot nadere afspraken te komen.

Mea van Tilburg
11 februari 2008

 


Verslag 10 december 2005: Dag van de Rechten van de Mens te Amstelveen

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Amstelveense Amnestygroep organiseerden we:
-
open huis middag in het Cobramuseum;
-
in de bibliotheek van het Stadshart werd een video gedraaid over de mensenrechtensituatie van gevangenen in Soedan, Tunesië en Cuba;
- poppodium P60 riep tijdens de d.j. avond de aanwezige jongeren op om te sms-en naar Peru;
- in het winkelcentrum van het Stadshart hebben vijf mensen 550 handtekeningen opgehaald voor Soedan.

fotocobra Na een welkomstwoord van ons groepslid Loes Su
èr opende de burgemeester J.van Zanen de middag in het Cobramuseum. Ex-gewetensvangene Robier Rodriguez las een brief voor die hij stuurde naar de broers Ferrer in Cuba. Een brief die door de burgemeester mede werd ondertekend. Daarna dronken we een “toast op de vrijheid”. De middag werd bezocht door ongeveer 120 mensen. Er waren bezoekers waarmee wij in de loop de jaren contact hebben gehad en nog hebben: brievenschrijvers, vertalers, amnesty-medewerkers en diverse gemeenteraadsleden. Er zijn vele groetenkaarten naar gevangenen gestuurd in diverse landen. Ook zijn vele handtekeningen gezet op de petitielijst voor Soedan. Als welkomstdrankje schonken we appelsap, met een vogel op een stokje, als symbool van de vrijheid.


De directies van Cobramuseum, P 60 en de Bibliotheek ontvingen als dank voor hun medewerking een dichtbundel met Amnesty-gedichten. De gevangene Cubas Balthazar uit Peru is op 2 februari vrijgelaten. Hij zat dertien jaren en 13 dagen vast op verdenking van banden met de guerillabeweging lichtend Pad.

We kijken terug op een geslaagde dag!

Mea van Tilburg, maart 2006

Kaars met prikkeldraad brandt al 30 jaar in Amstelveen (Amstelveens Nieuwsblad, 7 december 2005)
,,Met zes actieve vrouwelijke leden houden we hier de boel draaiende”Naar top

l