Kerken

In diverse kerken in Amstelveen worden de maandelijkse brieven verspreid. De Heilige Geestkerk en veel andere kerken doen mee met de brieven van “Actie vrijheidsbrief”, waarbij maandelijks een brief wordt aangeboden om te versturen.

Informatie bij Loes Suèr : 020-643 05 61
. Schrijven voor Amnesty in Amstelstroom op zondag na de dienst

U vindt weer een brief op deze pagina.