Schrijven voor Amnesty: de maandbrieven en schrijven voor Amnesty in AmstelstroomAmnesty International stuurt frequent brieven naar autoriteiten over met naam en toenaam genoemde slachtoffers van mensenrechtschendingen. In deze brieven dringt Amnesty – al naar gelang de situatie – aan op vrijlating, een eerlijk proces, onafhankelijk onderzoek etc.
De groep biedt maandelijks (m.u.v. de zomervakantie) een set van 3 van deze (voorbeeld-)brieven aan, die “abonnees” kunnen versturen naar autoriteiten. Bij de set is een informatieblad gevoegd.

De groep faciliteert 2 varianten:

  • U ontvangt de brieven en het infoblad via de mail. U voorziet de brieven van een datering, uw naam en adres en print ze uit. U verzendt de brieven naar de autoriteiten, waarvan naam en adres in het briefhoofd staan. U stuurt een kopie aan de ambassade van het betreffende land. Het adres van de ambassade staat in het infoblad.
  • Heeft u geen PC of kunt u daarmee onvoldoende uit de voeten, dan kunt u ook aangeven dat u de brieven en het infoblad op papier wilt ontvangen. De set met brieven en infoblad wordt maandelijk bij u thuis in de bus gedaan. U voorziet de brieven van een datering, naam en adres en verzendt ze aan de autoriteiten. U stuurt een kopie naar de ambassade.
    Jaarlijks betaalt u € 5 i.v.m. de administratiekosten.. Als u abonnee wilt worden van de maandbrieven, kunt u zich aanmelden bij mevrouw A. Thijsse.
Haar mailadres is: anneke@athijsse.demon.nl
Haar telefoonnummer is: 020-643 03 43

Wilt u geen abonnee worden van de maandbrieven, maar wel incidenteel een brief versturen, dan kunt u onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Wilt u deze brief liever via de mail ontvangen, dan kunt u een bericht sturen naar mevrouw A. Thijsse.. Schrijven voor Amnesty in Amstelstroom op zondag na de dienst

Binnenkort kunt u hier weer de nieuwe informatie vinden.

 


. Maandbrief voor maart


President Alyaksandr Lukashenka
Vul. Karla Marksa 38
220016 Minsk, Belarus


Amstelveen,      March 2018


Dear President Lukashenka,

I am writing you to express my concern about Viachaslau Sukharko and Aliaksandr Zhylnikau. The Minsk City Court sentenced them to death on 20 January 2018 after their sentences of life imprisonment were quashed on appeal.

I strongly urge you to halt any planned executions and immediately commute the death sentences of Viachaslau Sukharko and Aliaksandr Zhylnikau and all others sentenced to death in Belarus. While I am not seeking to downplay the seriousness of the crimes committed, research shows that the death penalty does not have a unique deterrent effect and it is the ultimate denial of human rights.

I therefor call on you to establish an immediate moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty. Belarus remains the only country in Europe and Central Asia which continues to apply the death penalty.

Thank you for your attention to this urgent matter. I am kindly awaiting your reply.

Yours sincerely,

Name:
Address:Wit-Rusland: twee mannen wachten op hun executie


Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd. Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar aanklager ging in hoger beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie. Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de doodstraf nog toe. Volgens de autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen in een dodencel. Dit is niet te bevestigen omdat gegevens over het aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn.
De doodstraf wordt in Wit-Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk proces waarbij niet zelden gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door marteling. Executies worden uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs niet verteld waar de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en hun nabestaanden.
Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.

Stuur een kopie van uw brief naar:

Ambassade van de Republiek Belarus
Z.E. de heer Mikalai Barysevich
Groot Hertoginnelaan 26   
2517EG Den Haag