pijltje Amnesty International, sinds 1975 actief binnen Amstelveen


In al die jaren hebben wij als
Amstelveense groep niet alleen Amstelveners bewust gemaakt van de schendingen van de mensenrechten in de wereld, maar velen van hen ook gestimuleerd daar iets aan te doen. Maandelijks worden er vele brieven verstuurd aan diverse autoriteiten door de leden van de Amnesty-groep, schrijfabonnees, bezoekers van kerken en jongeren. Amnesty International geeft ons de gelegenheid om heel concreet ons steentje bij te dragen aan het werken voor mensenrechten.


"Met vijf actieve vrouwelijke leden houden we hier de boel draaiende"

Ieder in de groep heeft een eigen taak. Daarnaast doen we veel dingen gezamenlijk zoals het bemensen van stands en de jaarlijkse, 10 december-acties (schrijfmarathon).Onze groepaugustus 2015

Mea, Loes en Anneke,
Frances en Ineke
Frances Baaij is sinds 1980 lid van de groep. Zij is penningmeester en zorgt voor de administratie van de brief-abonnees.

Ineke van Gelderen is sinds 2002 lid van de groep.

Anneke Thijsse is sedert 2007 lid van de groep.  Anneke beheert de DAF-China en verzorgt de inhoudelijke kant van de website.

Loes Suèr is sinds 1987 actief in de groep. Zij verzorgt de brieven voor de brief-abonnees. Thuis heeft zij het materiaal van Amnesty om te verkopen: kaarten, kaarsen, T-shirts enz. Zij zorgt voor de contacten met de kerken binnen Amstelveen.

Mea van Tilburg is sinds 1985 jaar actief binnen de groep. Zij is contactpersoon van de groep. Dit betekent dat veel informatie over de jaarlijkse acties van Amnesty bij haar binnenkomt. Zij zorgt voor de coördinatie betreffende het goede verloop van het geheel. Tevens verzorgt zij de contacten met de pers, vrouwenorganisaties en gemeenteraadsleden. Ook verzorgt zij de DAF Zuid-Amerika.

We vergaderen één maal per 2 maanden bij iemand thuis op woensdagavond. Gelukkig kunnen we zo nodig een beroep doen op diverse flexwerkers die voor ons brieven vertalen in het Spaans, Portugees, of Duits, of helpen met collecteren en handtekeningen verzamelen. Verder zijn wij erg blij met de hulp van een vrijwilligster die de technische kant van onze website voor ons verzorgt.